dimecres, 2 de desembre de 2009

Manifest, 28 de novembre 2009

El sindicat, Comissions Obreres, les treballadores i els treballadors, aquí presents, professionals que impartim ensenyament i formació en la gran diversitat de centres del sector de No Reglada, manifestem que:

El nostre sector està en el centre de la vida social i econòmica d’aquest país i és l’eix principal de l’aprenentatge al llarg de la vida.

Els professionals i l’alumnat, mereixem i exigim més valoració a nivell polític, social i econòmic.


Exigim a la Generalitat de Catalunya

- el reconeixement de la importància d’aquest sector com a complentari de l’educació obligatòria i universitària

- la valoració de la qualitat dels ensenyaments impartits

- el compromís en la regulació de les condicions laborals d’aquest sector

- i un control de l’ús de fons públics.


A les patronales d’aquest sector reiterem una vegada més que, per a impartir ensenyament de qualitat és imprescindible tenir condicions laborals de qualitat regulades en un conveni col•lectiu de qualitat.


Patronals: No acceptem la precarietat que patim en el nostre sector!


Diguem prou a les pràctiques fraudulentes en contractació i en cotitzacions a la seguretat social, prou a les jornades inacabables sense possibiliats de vides personals i familiars, i prou a les empreses que neguen els nostres drets laborals i sindicals.


Exigim un conveni de qualitat pel nostre sector.

Exigim jornades dignes que ens permetin impartir ensenyament de qualitat.

Exigim condicions que permetin la conciliació de la vida laboral, familiar i personal.


Treballadors i treballadores de CCOO, del sector no reglat, exigim la valoració social i política del nostre sector, i exigim un conveni col•lectiu de qualitat.


Existim i Resistim!